content top

Zkušební doba

V pracovní smlouvě může být sjednána zkušební doba. Účelem zkušební doby je umožnit oběma zúčastněným stranám posoudit, zda pracovní poměr odpovídá jejich očekáváním. Její délka záleží na dohodě, nesmí však být delší než 3 měsíce. Minimální délka zkušební...