content top

Životopis Europass – vzor

Formulář pro vytvoření strukturovaného životopisu Europass, který je součástí jednotného evropského souboru osobních dokumentů – portfolia Europass. Tento životopis mohou použít uchazeči o práci v zemích Evropské unie. Životopis Europass – formulář ke stažení.rtf Stáhnout...

Životopis

Strukturovaný životopis se zpravidla přikládá k žádosti o zaměstnání. Měl by obsahovat tyto informace o Vás, Vaší praxi, vzdělání, znalostech a dovednostech: Životopis by měl obsahovat: 1. Osobní údaje: –    jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní...