content top

Žádost o zaměstnání – vzor

Vzor žádosti o zaměstnání ke stažení. Jméno, příjmení a adresa uchazeče Název organizace, jméno a příjmení osoby kompetentní pro přijímání žádostí (např. ředitel/ka, personalista/ka, jméno kontaktní osoby uvedené v inzerátu apod.) V ……… dne ……………………… Věc:...