content top

Zahájení pracovního poměru

Pracovní poměr může být založen pouze dvěma způsoby: a)     pracovní smlouvou nebo b)     jmenováním. Pracovní poměr vzniká dnem, který byl v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce. Pokud zaměstnanec ve sjednaný den do práce nenastoupí, aniž mu v tom bránila...