content top

Výše stravného

Výše stravného podle novelizovaného zákoníku práce s platností od 1. 1. 2009. Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytuje zaměstnanci zaměstnavatel, který není uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce stravné nejméně ve výši: a) 60 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b)...