content top

Práce v zahraničí

Národní informační centrum pro mládež a Evropská informační síť pro mládež Eurodesk připravili pro všechny zájemce o práci v zahraničí praktickou brožurku. Naleznou v ní zdroje s nabídkou volných pracovních míst, rady, tipy a informace o pracovních programech zprostředkovaných...

Noviny Práce a sociální politika

Elektronický měsíčník o aktuálním dění v pracovní i sociální sféře vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí. V novinách naleznete zásadní informace na témata pracovněprávní, podporované zaměstnávání, možnosti práce v zahraničí, ale také pozvánky na pracovní...

Jak efektivně hledat práci

Průvodce pro absolventy a všechny, kteří chtějí poradit, jak si efektivně hledat práci. Příručku vydala Asociace výchovných poradců ve spolupráci se Střediskem podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu v roce 2007 v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 „Pomoc...

Praktické rady, jak si najít a udržet práci

Jak si hledat zaměstnání u nás i v Evropské unii, jak si zvýšit kvalifikaci nebo získat živnost. Další rady a návody najdete v příručce, kterou vydal Český helsinský výbor v roce 2005. Co v publikaci najdete: Jak najít práci Jak získat vyšší nebo novou kvalifikaci Jak oslovit...

Jak uspět ve výběrovém řízení

Informační brožura pro uchazeče o zaměstnání vydaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci projektu „Institut trhu práce – podpůrný systém Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce“. Stáhnout brožuru „Jak uspět ve výběrovém řízení“...