content top

Přeložení zaměstnance

Přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze se souhlasem tohoto zaměstnance a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba. Pracovní úkoly přeloženému zaměstnanci ukládá, jeho práci...

Převedení zaměstnance na jinou práci

Zaměstnavatel MUSÍ převést zaměstnance na jinou práci v těchto případech: a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilosti konat nadále dosavadní práci, b) nesmí-li podle lékařského posudku nadále konat dosavadní práci...