content top

Práce přesčas

Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen výjimečně: z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí...