content top

Osobní práva zaměstnance

Zákoník práce v paragrafu 316 popisuje osobních práva zaměstnance i majetkové zájmy zaměstnavatele.

Kolektivní smlouva

Uzavřít kolektivní smlouvu za zaměstnance může pouze odborová organizace. Kolektivní smlouva upravuje práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích (např. mzdová nebo platová práva), nemůže však ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům. Kolektivní smlouva je a)  podniková,...

Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

Vznikem pracovního poměru vyvstávají pro zaměstnavatele i zaměstnance zákonné povinnosti. Zaměstnavatel je povinnen: přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů dodržovat ostatní...

Způsobilost fyzické osoby stát se zaměstnancem a zaměstnavatelem

Pracovněprávní způsobilost fyzické osoby stát se zaměstnancem vzniká dnem, kdy tato osoba dosáhne 15  let věku. Je zakázána práce fyzických osob ve věku do 15 let anebo starších, ale před skončením povinné školní docházky. Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony...