content top

Jak efektivně hledat práci

Průvodce pro absolventy a všechny, kteří chtějí poradit, jak si efektivně hledat práci. Příručku vydala Asociace výchovných poradců ve spolupráci se Střediskem podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu v roce 2007 v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 „Pomoc...

Životopis

Strukturovaný životopis se zpravidla přikládá k žádosti o zaměstnání. Měl by obsahovat tyto informace o Vás, Vaší praxi, vzdělání, znalostech a dovednostech: Životopis by měl obsahovat: 1. Osobní údaje: –    jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní...

Praktické rady, jak si najít a udržet práci

Jak si hledat zaměstnání u nás i v Evropské unii, jak si zvýšit kvalifikaci nebo získat živnost. Další rady a návody najdete v příručce, kterou vydal Český helsinský výbor v roce 2005. Co v publikaci najdete: Jak najít práci Jak získat vyšší nebo novou kvalifikaci Jak oslovit...

Jak uspět ve výběrovém řízení

Informační brožura pro uchazeče o zaměstnání vydaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci projektu „Institut trhu práce – podpůrný systém Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce“. Stáhnout brožuru „Jak uspět ve výběrovém řízení“...