content top

Plná moc – vzor

Formulář pro udělení plné moci ke stažení. Plná moc Společnost……………. se sídlem………………….., IČ……………. zastoupená…………………….., trvale bytem: ……………., r.č. ………………… (dále jen „zmocnitel“) zmocňuje Jméno Příjmení,...