content top

Kdy Vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď?

Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď, je-li zaměstnanec v tzv. ochranné době. Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto  neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li...