content top

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník – aktuální znění

40/1964 Sb. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 Změna: 58/1969 Sb. Změna: 146/1971 Sb. Změna: 131/1982 Sb. (část) Změna: 131/1982 Sb. Změna: 94/1988 Sb. Změna: 188/1988 Sb. Změna: 87/1990 Sb. Změna: 105/1990 Sb., 116/1990 Sb. Změna: 87/1991 Sb. Změna: 509/1991 Sb. Změna: 264/1992...

Smlouva o dílo – vzor

Vzor smlouvy o dílo, kterou upravuje § 631 a následující – hlava čtvrtá zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.