content top

Platové tarify

Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen. Do platové třídy je zařazen podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. Vedoucí zaměstnanec je zařazen...

Mzda, plat a odměna z dohody

Jaký je rozdíl mezi mzdou a platem? Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za  práci. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je podle § 109, odst. 3: a) stát, b)...

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci odměňovaném formou mzdy dosažená mzda a příplatek. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 10 % výše minimální mzdy. Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší...

Příplatek za práci ve svátek

Za dobu práce ve svátekpřísluší zaměstnanci, který je odměňován formou mzdy, dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatelposkytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v...

Příplatek nebo náhradní volno za práci přesčas

V případě, že je zaměstnanec odměňován mzdou, pak za dobu práce přesčas mu přísluší mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu...

Mzdový výměr a platový výměr

Mzda nebo plat musí být sjednány nebo stanoveny před začátkem výkonu práce. Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr nebo platový výměr. Mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy,...

Příplatek za práci v sobotu a v neděli

V případě, že je zaměstnanec odměňován mzdou, pak za dobu práce v sobotu a v neděli má nárok nejen na dosaženou mzdu, ale také na příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Jinou minimální výši a způsob určení příplatku lze sjednat jen v kolektivní smlouvě. V...

Příplatek za noční práci

V případě, že zaměstnanec je odměňován mzdou, pak mu za dobu noční práce přísluší dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Jinou minimální výši a způsob určení příplatku lze sjednat jen v kolektivní smlouvě. V případě, že zaměstnanec...

Následující články »