content top

Konkurenční doložka – vzor

Vzor konkurenční doložky ke stažení. Konkurenční doložka podle § 310 zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů Společnost:……………………IČ:……………………… DIČ:……………………se sídlem:……………………..zastoupená...

Konkurenční doložka

Oprávnění vykonávat výdělečnou činnost, jejíž předmět činnosti shodným s předmětem činnosti zaměstnavatele, je podmíněna předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. Po skončení pracovního poměru může však bývalý zaměstnanec svému bývalému zaměstnavateli konkurovat...

Konkurenční činnost jen s předchozím souhlasem zaměstnavatele

Pokud zaměstnanec sjednává výkon jiné výdělečné činnosti (další pracovní poměr, dohodu o práci konané mimo pracovní poměr, …), jejíž předmět činnosti by byl shodný s předmětem činnosti jeho zaměstnavatele, může tuto vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem...