content top

Kolektivní smlouva

Uzavřít kolektivní smlouvu za zaměstnance může pouze odborová organizace. Kolektivní smlouva upravuje práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích (např. mzdová nebo platová práva), nemůže však ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům. Kolektivní smlouva je a)  podniková,...