content top

Dohoda o provedení práce – vzor

Obecný vzor dohody o provedení práce ke stažení. Dohoda o provedení práce – vzor uzavřená v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů Společnost Název se sídlem …………………………………,...

Dohoda o provedení práce

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, může činit s každým zaměstnavatelem max. 150 hodin za jeden kalendářní rok. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody...