content top

Dohoda o pracovní činnosti – vzor

Obecný vzor dohody o pracovní činnosti ke stažení. Dohoda o pracovní činnosti uzavřená v souladu s § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů Společnost: …………., se sídlem ……….., IČ ………….., společnost zapsaná v obchodním...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nepřesáhne 150 hodin za jeden kalendářní rok. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru  polovinu stanovené týdenní pracovní...