content top

Dohoda o prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou – vzor

Trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. Toto platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi stejnými účastníky. Jestliže od...

Pracovní smlouva na dobu určitou – vzor

Obecný vzor pracovní smlouvy na dobu určitou ke stažení. Pracovní smlouva na dobu určitou podle § 39 zákona č. 262/2002 Sb., zákoníku práce Organizace ………..………IČ…………..…………..…DIČ………..…………..………….. se sídlem…………..…………..……zastoupená………..…………..…………..zapsaná...

Pracovní poměr na dobu určitou

O pracovní poměr na dobu neurčitou se jedná tehdy, nebyla-li výslovně sjednána doba trvání pracovního poměru. Trvání pracovního poměru mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. To platí i pro každý další...