content top

Pracovní doba a doba odpočinku – pojmy

Pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je  zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou. Směna = část týdenní pracovní doby bez...