content topPříplatek za vedení

Vedoucí zaměstnanec má nárok na příplatek za vedení, a to podle stupně řízení a náročnosti řídící práce.

Příplatek za vedení přísluší také

a) zástupci vedoucího zaměstnance, který trvale zastupuje vedoucího zaměstnance v plném rozsahujeho řídící  činnosti, je-li toto zastupování u zaměstnavatele upraveno zvláštním právním předpisem nebo
organizačním předpisem, a to v rámci rozpětí příplatku za vedení stanoveného pro nejbližší nižší stupeň řízení, než přísluší zastupovanému vedoucímu zaměstnanci,

b) zaměstnanci, který zastupuje vedoucího zaměstnance na vyšším stupni řízení v plném rozsahu jeho řídící činnosti po dobu delší než 4 týdny a zastupování není součástí jeho povinností vyplývajících z pracovní smlouvy, a to od prvého dne zastupování. Příplatek přísluší za stejných podmínek stanovených pro zastupovaného vedoucího zaměstnance.

Výše příplatku za vedení činí:

—————————————————————————-
Stupeň řízeníVýše příplatku za vedení v % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen
—————————————————————————–
1.  stupeň řízení:
vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců                        5 až 30

—————————————————————————–
2.  stupeň řízení:
vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení         15 až 40
nebo vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí práci podřízených
zaměstnanců
——————————————————————————
3. stupeň řízení:
vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení,        20 až 50
vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance
na 1. stupni řízení, nebo vedoucí zaměstnanec-vedoucí organizační složky,
který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení
——————————————————————————
4. stupeň  řízení:
vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance
na 2. stupni řízení, vedoucí zaměstnanec-vedoucí                                                    30 až 60
organizační složky, který řídí vedoucí zaměstnance na
2. stupni řízení, náměstek člena vlády, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,
vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
vedoucí Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky, vedoucí Kanceláře
Veřejného ochránce práv a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
——————————————————————————

Zaměstnanci, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, přísluší podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v rámci rozpětí 5 až 15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment