content topZpůsobilost fyzické osoby stát se zaměstnancem a zaměstnavatelem

Pracovněprávní způsobilost fyzické osoby stát se zaměstnancem vzniká dnem, kdy tato osoba dosáhne 15  let věku. Je zakázána práce fyzických osob ve věku do 15 let anebo starších, ale před skončením povinné školní docházky.

Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony jednat v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel vzniká dosažením 18 let věku.

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment