content topPraktické rady, jak si najít a udržet práci

Jak si hledat zaměstnání u nás i v Evropské unii, jak si zvýšit kvalifikaci nebo získat živnost. Další rady a návody najdete v příručce, kterou vydal Český helsinský výbor v roce 2005.

Co v publikaci najdete:

 • Jak najít práci
 • Jak získat vyšší nebo novou kvalifikaci
 • Jak oslovit a zaujmout budoucího zaměstnavatele
 • Jak se připravit na pohovor
 • Jaká máte práva a jaké povinnosti v pracovních vztazích
 • Jak funguje sociální zabezpečení, pojištění a zdravotní pojištění
 • Jak získat živnost
 • Jak získat práci v Evropské unii
 • Jak poznat a zabránit diskriminaci
 • Zvláštní situace některých skupin obyvatel
 • Personální a pracovní agentury v ČR
 • Slovníček pojmů
práce


Stáhnout publikaci „Práce: Praktické rady, jak si najít a udržet práci“
(pdf, 1,4 MB).

Příručka vznikla v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů – osvěta a poradenství“, zaměřeného na Středočeský kraj. Celkovým záměrem vzniku těchto brožur bylo poskytnout znevýhodněným skupinám na trhu práce praktické informace potřebné k začlenění do společnosti a zároveň vedoucí k úspěšnému uplatnění na pracovním trhu.

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment