content topPracovní doba a doba odpočinku – pojmy

 • Pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je  zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele.
 • Doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou.
 • Směna = část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat.
 • Dvousměnný pracovní režim = režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.
 • Třísměnný pracovní režim = režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 3 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.
 • Nepřetržitý pracovní režim = režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně  střídají ve směnách v  nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.
 • Nepřetržitý  provoz =  provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu.
 • Pracovní pohotovost =  doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy,  která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost  může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele.
 • Práce přesčas = práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec  prací konanou nad  stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost.
 • Týden = každé období na sebe navazujících 7 dnů.
 • Noční práce = práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou.
 • Zaměstnanec pracující v noci = zaměstnanec, který během noční doby  pravidelně odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.
2 komentáře »
 1. avatar
  bajma napsal/a:
  24. 9. 2010 v 7:48
  comment-top

  Dobrý den.
  Měl bych jeden takový problém(dotaz).Pracuji ve firmě,kde pravidelně děláme 6 dní v týdnu.Zaměstnavatel poukazuje na zákoník práce,kde se píše,že zaměstnavatel může nařídit práci přesčas max.8 hod.týdně.Vůbec se nejedná o práci výjimečně,ale pravidelně.Práce ve státní svátek je taky nepovinně povinná.Kdo nepříjde,vyhrožují mu neomluvenou absencí.Má na to zaměstnavatel právo,aby z lidí dělal otroky?
  Děkuji za odpověď
  bajma@seznam.cz

  comment-bottom
 2. avatar
  Karel napsal/a:
  20. 4. 2011 v 9:41
  comment-top

  Dobrý den. Dělám v zahraničí tří týdení a měsíční turnusi mám nárok po návratu domů nárok na dny odpočinku a kolik

  comment-bottom

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment