content topPovinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

Vznikem pracovního poměru vyvstávají pro zaměstnavatele i zaměstnance zákonné povinnosti.

Zaměstnavatel je povinnen:

  • přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy
  • platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat
  • vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů
  • dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem
  • předkládat odborové organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech.

Zaměstnanec musí podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy  v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment