content topPlná moc – vzor

Formulář pro udělení plné moci ke stažení.

Plná moc

Společnost……………. se sídlem………………….., IČ…………….
zastoupená…………………….., trvale bytem: ……………., r.č. …………………
(dále jen „zmocnitel“)

zmocňuje

Jméno Příjmení, bytem ………………, r.č…………………,
(dále jen „zmocněnec“)

k jednání ve věci:

1.
Zastupovat společnost ……………… IČ…………….ve věcech spojených s ………………….,
2. …….
3. …….
Tuto plnou moc uděluji na dobu ………….(neurčitou nebo určitou od….do…)

V ….………..dne ..…………….

……………………..
zmocnitel

Přijímám výše uvedené zmocnění a toto potvrzují svým podpisem:

…………………………
zmocněnec

Plná moc – vzor ke stažení

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment