content topOkamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Podle § 55 zákoníku práce může zaměstnavatel pracovní poměr okamžitě zrušit za těchto podmínek:

a)  byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin knepodmíněnému  trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,

b)  porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel provést písemně a musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Rovněž je musí ve stanovené době doručit druhému účastníku, jinak je neplatné. Uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn.

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment