content top

O webu

Na webu pracovni-smlouva.cz naleznete informace o vzniku, změnách a ukončení pracovního poměru podle aktuálního znění zákoníku práce. Volně zde můžete stahovat plná znění zákonů a předpisů i vzory smluv a dalších dokumentů. Nabízíme doporučení, rady a tipy pro zaměstnance, zaměstnavatele a uchazeče o zaměstnání. Upozorňujeme na důležité webové stránky.

Komentáře slouží k diskusi či výměně zkušeností; nejde o právní poradenství. Provozovatel neposkytuje odborné rady na soukromé e-maily uživatelů.

Provozovatel neručí za případné nepřesnosti a chyby v obsahu publikovaném na tomto webu. Využití vzoru, dokumentu či informace je zcela na rozhodnutí uživatele. Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené použitím informací z tohoto webu.