content topPlatové tarify

Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen.

Do platové třídy je zařazen podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. Vedoucí zaměstnanec je zařazen do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává.

Do platového stupně je zaměstnanec zařazen podle doby dosažené praxe, doby péče o dítě a (tzv. „započitatelná praxe“).

Platové  tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich ve 12 platových stupních.
Platový tarif v 16. platové třídě činí nejméně  3,4násobek platového tarifu v 1. platové třídě. Platový tarif ve 12. platovém stupni činí nejméně 1,5násobek platového tarifu v 1. platovém stupni. Platové tarify v platových třídách a stupních se oproti nejblíže nižšímu platovému tarifu zvyšují o shodný procentní přírůstek. Platové tarify se zaokrouhlují na celé desetikoruny nahoru.

Stupnice platových tarifů pro příslušný kalendářní rok je stanovena tak, aby platové tarify v jednotlivých platových třídách činily nejméně:

platová třída – platový tarif v Kč měsíčně
1              5 400
2              5 850
3              6 350
4              6 850
5              7 450
6              8 100
7              8 750
8              9 500
9             10 300
10           11 200
11           12 150
12           13 150
13           14 300
14           15 500
15           16 800
16           18 350

Víte, jaký je rozdíl mezi mzdou a platem?

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment