content topKonkurenční činnost jen s předchozím souhlasem zaměstnavatele

Pokud zaměstnanec sjednává výkon jiné výdělečné činnosti (další pracovní poměr, dohodu o práci konané mimo pracovní poměr, …), jejíž předmět činnosti by byl shodný s předmětem činnosti jeho zaměstnavatele, může tuto vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.

O výkon jiné výdělečné činnosti v tomto smyslu jde tehdy, jsou-li splněny současně dvě podmínky:

1. konkurenční charakter činnosti vůči předmětu činnosti zaměstnavatele a

2. výdělečnost činnosti.

Tento zákaz neplatí v oblasti vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti zaměstnance a správy vlastního majetku.

Dokument, který zavazuje zaměstnance ke zdržení se konkurenční činnosti po ukončení jeho pracovního poměru u zaměstnavatele, se nazývá konkurenční doložka.

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment