content top


Dohoda o provedení práce – vzor

Obecný vzor dohody o provedení práce ke stažení. Dohoda o provedení práce – vzor uzavřená v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů Společnost Název se sídlem …………………………………,...

Žádost o zaměstnání – vzor

Vzor žádosti o zaměstnání ke stažení. Jméno, příjmení a adresa uchazeče Název organizace, jméno a příjmení osoby kompetentní pro přijímání žádostí (např. ředitel/ka, personalista/ka, jméno kontaktní osoby uvedené v inzerátu apod.) V ……… dne ……………………… Věc:...

Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem – vzor

Vzor výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnavatelem. (Pozor, zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď, je-li zaměstnanec v ochranné době). Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem – vzor (podle § 52 písm. … zákoníku práce) Zaměstnanec: jméno a příjmení,...

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance – vzor

Vzor výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnance Název a adresa zaměstnavatele Věc: Výpověď z pracovního poměru Vážení, u Vaší společnosti jsem zaměstnán/a jako ………… na základě pracovní smlouvy ze dne ……. Tímto v souladu s § 50 zákoníku práce dávám výpověď...

Ukončení pracovního poměru dohodou – vzor

Obecný vzor pro ukončení pracovního poměru dohodu (tzv. „výpověď dohodou“). Zaměstnavatel: název, adresa Zaměstnanec: jméno a příjmení, adresa Uvedení zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na rozvázání pracovního poměru jméno a příjmení zaměstnance dohodou ke...

Životopis

Strukturovaný životopis se zpravidla přikládá k žádosti o zaměstnání. Měl by obsahovat tyto informace o Vás, Vaší praxi, vzdělání, znalostech a dovednostech: Životopis by měl obsahovat: 1. Osobní údaje: –    jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní...

Dohoda o změně pracovní smlouvy

Změna pracovní smlouvy musí být vždy provedena písemně. Tato změna se provádí dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem – dohodou o změně pracovní smlouvy.

Pracovní smlouva – vzor

Povinné náležitosti pracovní smlouvy jsou popsány v článku Obsah a forma pracovní smlouvy.

Přechozí články »