content top


Ukončení pracovního poměru dohodou

Pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou na rozvázání pracovního poměru podle § 49 zákoníku práce, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohodu o rozvázání pracovního poměru je nutno uzavřít písemně, jinak je neplatná! Na žádost zaměstnance musí být v dohodě uvedeny...

Rozvázání a skončení pracovního poměru

Pracovní poměr může být rozvázán jen: a) dohodou, b) výpovědí, c) okamžitým zrušením zaměstnavatelem nebo zaměstnancem, d) zrušením ve zkušební době Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby.

Přechozí články »