content top


Katalog prací 2010

Dne 1. října 2010 nabývá na účinnosti Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Tímto nařízením se stanoví zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd zaměstnanců, kterým je za práci poskytován plat. První...

Práce v zahraničí

Národní informační centrum pro mládež a Evropská informační síť pro mládež Eurodesk připravili pro všechny zájemce o práci v zahraničí praktickou brožurku. Naleznou v ní zdroje s nabídkou volných pracovních míst, rady, tipy a informace o pracovních programech zprostředkovaných...

Minimální mzda

Minimální mzda v roce 2010 zůstává stejná od 1. 1. 2007, tj. 8000 Kč měsíčně a 48,10 Kč za hodinu. Brožuru o minimální mzdě vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Víte, jak se vypočítává minimální mzda nebo jaké jsou její sazby při omezeném pracovním uplatnění...

Dohoda o prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou – vzor

Trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. Toto platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi stejnými účastníky. Jestliže od...

Státní úřad inspekce práce

Státní úřad inspekce práce poskytuje poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. Oblastní inspektoráty: * Oblastní inspektorát práce hlavní město Praha * Oblastní inspektorát práce Jihočeský kraj a Vysočina (Jihlava,  České Budějovice) * Oblastní...

Nabídka práce v zahraničí

Volná pracovní místa v zemích Evropské unie jsou pravidelně aktualizována v databázi Evropského portálu pracovní mobility. Zde můžete uložit svůj životopis pro firmy, které hledají nové zaměstnance. Dozvíte se základní informace o životních a pracovních podmínkách v jednotlivých...

Noviny Práce a sociální politika

Elektronický měsíčník o aktuálním dění v pracovní i sociální sféře vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí. V novinách naleznete zásadní informace na témata pracovněprávní, podporované zaměstnávání, možnosti práce v zahraničí, ale také pozvánky na pracovní...

Jak efektivně hledat práci

Průvodce pro absolventy a všechny, kteří chtějí poradit, jak si efektivně hledat práci. Příručku vydala Asociace výchovných poradců ve spolupráci se Střediskem podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu v roce 2007 v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 „Pomoc...

Personální agentury

Kontakty na personální agentury a pracovní agentury v České republice naleznete v přehledné online databázi na stránce: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace

Úřady práce v ČR

Hlavní město Praha Úřad práce Hlavní město Praha Jihočeský kraj Úřad práce České Budějovice Úřad práce Český Krumlov Úřad práce Jindřichův Hradec Úřad práce Písek Úřad práce Prachatice Úřad práce Strakonice Úřad práce Tábor Jihomoravský kraj Úřad práce Brno-město Úřad...

« Další články