content top


Dohoda o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nepřesáhne 150 hodin za jeden kalendářní rok. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru  polovinu stanovené týdenní pracovní...

Dohoda o provedení práce

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, může činit s každým zaměstnavatelem max. 150 hodin za jeden kalendářní rok. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody...