content topDohoda o provedení práce – vzor

Obecný vzor dohody o provedení práce ke stažení.

Dohoda o provedení práce – vzor
uzavřená v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

Společnost Název se sídlem …………………………………, IČ: ………………………………., zastoupená ………………….. (dále jen „zaměstnavatel“)

a

pan/í …………………………………………….., rodné číslo ………………………………, bydliště ………………. (dále jen „zaměstnanec“)

spolu uzavírají tuto dohodu o provedení práce:

1.
Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje provést pro zaměstnavatele práci spočívající  …. (výstižně popište), dále jen „práce“.

2.
Místo výkonu práce: ……………………………………..

3.
Zaměstnanec práci vykoná v nepravidelné pracovní době. Práci provede do:……………………. (datum). Rozsah výkonu práce podle této dohody nepřekročí 150 hodin za kalendářní rok v souladu se zákoníkem práce.

4.
Za vykonanou práci náleží zaměstnanci odměna ve výši …………. Kč, (slovy: ………. Kč).
Odměna je splatná po provedení práce do ……………. (datum).
Z odměny provede zaměstnavatel srážky podle příslušných právních předpisů.

5.
Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit jen po vzájemné dohodě smluvních stran. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu této dohody porozuměly a že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

Podpisy:

V …………… dne …………..

…………..………………….
zaměstnavatel

V ………….. dne ……..……

…………..…………………
zaměstnanec

Dohoda o provedení práce – vzor ke stažení.rtf

10 komentářů »
 1. avatar
  Pelvan napsal/a:
  20. 2. 2009 v 14:12
  comment-top

  Dobrý den

  Zajímalo by mne, jak by měla vypadat faktura za jeden měsíc odpracované práce podle takovéto dohody, kterou by zaměstnanec vykazoval svoje mzdové nároky vúči zaměstnavateli. Předpokládám, že by ve smlouvě o provedení práce byla stanovana odměna za 1 hodinu práce.

  Dále by mne zajímala výška daňové srážky a zda existují nějaké možnosti daňových výhod.

  comment-bottom
 2. avatar
  Čechová napsal/a:
  17. 3. 2009 v 12:36
  comment-top

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jakým stylem se uzavírají dohoda o prac.cinnosti,nebo dohoda o provedení práce?Našla jsem si firmu,kde budu takto zaměstnaná a tam mi bylo řečeno,že nejsou oprávněni mě vypsat takovou smlouvu,že musím čekat až mě přije z prahy za 10dní.Ale tak dlouho nemohu já čekat,protože mám jen 8dní,abych to nahlásila se smlouvou na pracáku.Poradte mi jak se mám zachovat.Děkuji.Čechová

  comment-bottom
 3. avatar
  lubomir napsal/a:
  30. 3. 2009 v 14:11
  comment-top

  mam dotas o zamestnani se hlasi pani ze slovenska a nema tu zdravotni ani socialni muzu ji prijmout na dohodu o provedeni prace jake mi viplivaj stoho povinosti dekuji za odpoved

  comment-bottom
 4. avatar
  rasto macko napsal/a:
  21. 4. 2009 v 12:14
  comment-top

  dobry den!jsem ze slovenska a pracuju tady na živnostensky list.ted jsem se dozvedel ,že i tak potrebuju pracovni smlouvu.ted nevim jestli je potrebna,když delam na sebe.?poradte mi ,protože nechci žadny prolemy.dekuju

  comment-bottom
 5. avatar
  marek napsal/a:
  2. 7. 2009 v 15:14
  comment-top

  Jsem zaměstnán ve firmě, kde v pracovní smlově stojí, že nemohu mít druhé zaměstnání. Niní mám u jiné firmy podepsat dohodu o provedení práce dle § 75 zákoníku práce. Zajíma mně, zda neporušuji pracovní smlouvu u ninějšího zaměstnavatele kde jsem na dobu neurčitou. Děkuji.

  comment-bottom
 6. avatar
  Sprta Lubos napsal/a:
  12. 8. 2009 v 8:24
  comment-top

  Pokud budu v předčasném důchodě, a pak peacovat ve firmě na- dohodu- můžu k této činnosti používat služební auto? Dále pak pokud bude moje činnost v zahraničí, zda mám nárok na diety.A zda se tyto diety započítavají do mzdy ,kterou mám na -dohodu-.Je práce na dohodu , limitována nějakou max. výškou fin. na hodinu?
  Děkuji. Šprta .

  comment-bottom
 7. avatar
  Michal Novotný napsal/a:
  3. 2. 2010 v 3:38
  comment-top

  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat jestli mohu sepsat dohodu o provedeni práce na jeden rok s tim, že hodinový rozsah nepřekročí těch 15O hodin za rok a odměna bude stanovena fixně na 7000,- kc měsíčně? Tedy ne za hodiny, protože je nemám možnost nijak kontrolovat ale paušální částka za měsíc. Jedná se o práci z domova „překlady emailů“
  Děkuji Moc

  comment-bottom
 8. avatar
  Daniela Kolářová napsal/a:
  18. 9. 2011 v 11:00
  comment-top

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda může
  se mnou uzavřít organizace dohodu o provedení práce na dobu od listopadu 2011 do června 2012 na max.150 hod. Za provedení
  tohoto celého úkolu bych obdržela až v červnu 2012 jednorázovou odměnu.Jedná se o zpracování územní výkresové dokumentace.
  Děkuji.

  comment-bottom
 9. avatar
  Ivana Nyklová napsal/a:
  31. 10. 2011 v 12:55
  comment-top

  Dobrý den,
  pracuji u firmy na dohodu o provedení práce.Jsem povinna přistoupit na dodatek v dohodě o hmotné zodpovědnosti,náhrady atd.Zaměstnavatel mi toto ujednání do dohody zapsal.Děkuji

  comment-bottom
 10. avatar
  Babe napsal/a:
  11. 1. 2012 v 13:28
  comment-top

  Dobrý den. Můžu mít jako neživnostník smlouvu o provedení činnosti? A pokud mi dohromady částka z tého smlouvy a z DPP dá více jak 20 000, musím podávat daňové přiznání? (vždy u jiného zaměstnavatele).

  comment-bottom

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment